Sök pengar ur Nordiska kulturfonder.

By | 14 april, 2012
Sök pengar ur kulturfonder och stiftelser med inriktning mot kultur, internationellt arbete och projekt. En del fonderna ger bidrag för bilaterala projekt.

Fonder och stiftelser med inriktning mot kultur och kulturprojekt.

Fonder och stiftelser med inriktning mot kultur, internationellt arbete och kulturprojekt. Ett antal av dessa fonder utdelar bidrag för bilaterala ändamål, vilket innebär att projekten måste omfatta två nordiska länder eller fler.

Tips! Använd även Länsstyrelsernas databas för söka efter kulturfonder. Välj ändamål och använd det sökord som  du letar efter: kultur, konst, musik, dans, internationellt utbyte, resestipendier, utställningar, böcker etc.

Nordiska kulturfonder och internationella fonder.